Takvård tips för att förebygga & skydda taket

Takvård tips för att förebygga & skydda taket

 • Inspektera ditt tak minst en gång per år
 • Yttertaket ska vara helt och det ska inte finnas revor i pappen, sprickor i takpannor eller hål i
  plåten.
 • Lägg sneda takpannor rätt och byt pannorna så fort de blir trasiga. Men var försiktig och tänk på din säkerhet, arbeta från en godkänd stege, från marken eller via vindsluckor och takfönster.
 • Säkerställ att det är tätt vid ventilationsrör, takfönster och andra genomföringar
 • Kontrollera att plåtbeslagen inte sitter löst eller är rostiga,
 • Kontakta en takläggare för att ta reda på hur du utför arbetet fackmässigt eller anlita en takläggare.
 • Kontrollera skorstenen. Om du eldar lite eller inte alls i huset kan det vara en bra idé med huv på skorstenen, då slipper du få in nederbörd genom skorstenen. Eldar du å andra sidan mycket kan en huv vara ett sämre alternativ eftersom röken inte ventileras i samma utsträckning. Rådgör med
  en skorstensfejare.
 • Om det är möjligt, lyft på takpannor och kontrollera underlagspappen. Under takpannorna finns ofta underlagspapp. Vid mycket regn och blåst eller vid snö, kan fukt ta sig förbi det yttersta lagret. Då ska underlagspappen skydda innertaket och föra vattnet ned till hängrännan. Rensa taket från mossa, kvistar och övrigt skräp.
 • Håll taket rent från mossa med hjälp av en borste. Undvik högtryckstvätt då den kan trycka in vatten i skarvar. Ta bort kvistar och annat skräp som kan påverka avrinningen.
 • Inspektera även taket inifrån vinden. På vinden ska undertaket och väggar se torra ut och inte visa några tecken på fuktskada eller mögelpåväxt.
 • Rensa hängrännor och ränndalar från löv och skräp.
 • Kontrollera även att rännan är hel samt lutar åt rätt håll mot stupröret. Häll vatten i hängrännan och titta så att det inte droppar från rännans undersida.
 • Se efter så att takets vindskivor och takfotsbrädor är i gott skick De skyddar takets sidor från väder och vind.
 • Kontakta alltid en takläggare om du tror att taket läcker eller vid minsta osäkerhet

Vi erbjuder ett kostnadsfritt hembesök där vi besiktigar ditt tak och ger dig en offert på en komplett tjänst och en fortsatt personlig takvårdsplan!

Unvik dyra reparationer. Påväxten på ditt tak är en långsamt tickande bomb. Ta tag i problemet innan det är för sent.

Förlänger takets livslängd. Bedömningen är att du kan förskjuta ett takbyte i minst 20 år fram i tiden genom att ta väl hand om ditt tak