Faq

have any question?

Roof ake type specimen book survived notte five centurieslso t

  En speciell algtvätt används i de fall där inget annat hjälper och får enbart användas av kvalificerad personal. Algtvätten innehåller hypoklorit, vilket i kontakt med organiskt material reagerar till svårnedbrytbara klorerade föreningar vilka är miljöfarliga.

  Cellväggarna hos b.la. alger består av fettartade ämnen samt ämnen som gör cellväggarna negativt laddade. Vårt takvårdsmedel innehåller bensalkoniumklorid som är fettlöslig och positivt laddad. När bensalkoniumkloriden förenar sig med cellväggen får de ”fel” polaritet och sprängs sönder.

  Cellväggarna hos b.la. alger består av fettartade ämnen samt ämnen som gör cellväggarna negativt laddade. Vårt takvårdsmedel innehåller bensalkoniumklorid som är fettlöslig och positivt laddad. När bensalkoniumkloriden förenar sig med cellväggen får de ”fel” polaritet och sprängs sönder.

  Det verksamma ämnet i vårt taktvättmedel har använts på operationssår länge samt släppts ut i naturen under lika lång tid utan att några allvarliga biverkningar påvisats. Ordet farligt kan betyda många olika saker, men en människa kan varken dö eller drabbas av andra besvär vid normal användning av medlet. Man bör dock alltid vara observant på om/hur/ifall att medlet kombineras med andra ämnen, särskilt allergiframkallande ämnen. Medlet i sig är ofarligt men kan förstärka den allergiframkallande effekten hos andra ämnen.

  Den mängd en hunden får i sig om den slickar på en behandlad yta är så små att hunden inte tar någon som helst skada. Medlet är inte farligt för djur eller människor så länge det handlar om en rimlig mängd.

  Det är rekommenderat att man anlitar professionella för taktvätt för att undvika skador på taket och för att få ett grundligt resultat. Ytterligare kan professionella använda säkra tekniker för att inte skada taket.

  Det finns flera tecken på att ditt tak kan behöva tvättas, inklusive synlig påväxt av alger och mossor, missfärgningar på taket och en generell nedgång i dess estetiska utseende. Vi kan besiktiga ditt tak och ge dig en professionell bedömning av dess skick.

  Nej, vi använder inte högtryckstvättning som kan skada takpannorna. Vi utför istället en mekanisk borttagning av mossa och alger följt av en behandling som tar bort påväxt och förhindrar ny tillväxt.

  Ja, våra takbehandlingar är miljövänliga och innehåller enbart biologiskt nedbrytbart medel. Medlet förhindrar att vattenlevande organismer växer på taket, men skadar inte djur.

  X